auf Deutsch                  


Harcerski Zespół Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke
 
    Kolejne spotkanie w Darmstadt z Przyjaciółmi z Płocka!
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca DZIECI PLOCKA im. Druha Wacława Milke u Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt, Offenbach nad Menem i Strasburgu.
 
    piątek, 24 listopada 2017
Zwiedzamy byłą kopalnię łupków bitumicznych w Messel koło Darmstadt, jedno z miejsc dziedzictwa kulturowego na liście UNESCO
  
    piątek, 24 listopada 2017
Oglądamy wystawę płockiego fotografa Jana Waćkowskiego w bibliotece Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt - ROK RZEKI WISŁY 2017
  
    piątek, 24.11.2017
Gościnny występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacłwa Milke podczas Koncertu Jubileuszowego Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt
  
    sobota, 25.11.2017
W roku 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich, stanowiących podstawę dzisiejszej Unii Europejskiej zwiedzamy Memoriał Alzacji-Mozeli w Schimerick k. Strasburga
  
    sobota, 25.11.2017
Spotkanie na Jarmarku Przedświątecznym
w Strasburgu
  

    niedziela, 25.11.2017
Dziękczynna Msza św. jubileuszowa
w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach
Oprawa muzyczna Harcerski Zespół Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke

"Musiecie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
- św. Jan Paweł II
   
niedziela, 25.11.2017
Zwiedzamy Muzeum Kolejnictwa w Darmstadt

"Pielęgnować tradycję to nie znaczy gromadzić popiół, ale utrzymywać palący się płomień"
- Jean Jaures
    niedziela, 25.11.2017
Spotkanie integracyjne przy akompaniamencie kapeli polsko-niemieckiej w Darmstadtpiątek, 24 listopada 2017
Zwiedzamy z przewodnikiem byłą kopalnię łupków bitumicznych w Messel
Obecnie na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO jako miejsce występowania bardzo dobrze zachowanych skamieniałości ssaków, ptaków, gadów, ryb, owadów i roślin z eocenu (datowanych na około 47 mln lat)
 

piątek, 24 listopada 2017
Oglądamy wystawę płockiego fotografa Jana Waćkowskiego
w Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt
pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii
z okazji ROKU RZEKI WISŁY 2017
 

sobota, 25 listopada 2017
W roku 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich, stanowiących podstawę dzisiejszej Unii Europejskiej zwiedzamy
Memoriał Alzacji-Mozeli w Schimerick k. Strasburga
Miejsce dokumentujące drogę do wspólnej Europy 28 państw
 

sobota, 25 listopada 2017
Spotkanie na Jarmarku Przedświątecznym w Strasburgu
 

niedziela, 26 listopada 2017
Dziękczynna Msza św. jubileuszowa w Polskiej Misji Katolickiej - miejcu prób taneczno-wokalnych Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ. Msza św. z muzyczną oprawą w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke
 


niedziela, 25 listopada 2017
Zwiedzamy z przewodnikiem Muzeum Kolejnictwa
w Darmstadt-Kranichstein

 

niedziela, 26 listopada 2017
Spotkanie integracyjne w Klubie Młodzieżowym w Darmstadt
 

Zdjęcia: Jan WaćkowskiProjekt został zrealizowany bez finansowej pomocy ze strony Urzędu ds. Kultury Miasta Darmstadt, Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP w Kolonii, Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji ENTEGA, Fundacji SANDORF, Firmie ORLEN Deutschland GmbH, Sparkasse Darmstadt, Jugendklub Kranichstein i Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach oraz członkom i darczyńcom stowarzyszenia użyteczności publicznej Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. z siedzibą w Darmstadt.

Konsulat Generalny Rzeczyposolitej Polskiej w Kolonii
Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Fundacja ENTEGA
Fundacja SANDORF

ORLEN Deutchland GmbH
Sparkasse Darmstadt
PMK Offenbach Jugendklub KranichsteinWspólne warsztaty taneczne w Płocku z zespołem DZIECI PŁOCKA   6-9 października 2017
Wspólne warsztaty taneczne
w Płocku z Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke

POLONEZ w Płocku podczas 'Dni Historii Płocka'
  22 - 26 czerwca 2017
POLONEZ w Płocku podczas "Dni Historii Płocka"
"Dzień Wisły" i "Wianki" czyli kolejne spotkanie z Przyjaciółmi z Płocka!

Warsztaty taneczne zespołu POLONEZ w Darmstadt
  24 - 26 lutego 2017
Warsztaty tańców polskich
w Darmstadt z instruktorami HZPiT DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke

POLONEZ podczas Jubileuszu DZIECI PŁOCKA
 
18 - 20 listopada 2016
"70 lat i wciąż Nas kręci"
Delegacja zespołu POLONEZ podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia HZPiT DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke

HZPiT DZIECI PŁOCKA i POLONEZ podczas Heinerfest Darmstadt
 
30 czerwca - 3 lipca 2016
POLONEZ Darmstadt i DZIECI PŁOCKA
podczas Heinerfest Darmstadt

POLONEZ w Płocku podczas 18. Pikniku Europejskiego
 
5-8 maja 2016
POLONEZ i DZIECI PŁOCKA
podczas 18. Pikniku Europejskiego w Płocku
 


Rok 2017 to 5 rok działalności artystycznej Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ Darmstadt! Z tej okazji przygotowujemy wspólne koncerty z naszymi Przyjaciółmi z Polski i Niemiec.