auf Deutsch                  


Uczymy się od najlepszych czyli...warsztaty taneczne Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt z instruktorami Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke!

jeszcze więcej zdjęć

W trzydniowych warsztatach w dniach 24 - 26 lutego 2017 w Jugendklub Kranichstein w Darmstadt udział wzięło osiemnaścioro dzieci oraz dziesięcioosobowa grupa młodzieży i dorosłych Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ. Warsztaty tańców polskich organizowane przez stowarzyszenie Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. w Darmstadt współfinansowane były ze składek członkowskich, darowizn osób prywatnych oraz środków Ministerstwa Spraw Zaganicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie dziękujemy! Nowoprzygotowywany program taneczny już wkrótce zaprezentujemy na scenach w Niemczech i Polsce!