auf Deutsch                  
„Smok Wawelski - był z Krakowa,
Ta wiadomość nie jest nowa.
Choć był silny, straszny, srogi,
Musiał za pas wziąć swe nogi.
Szewczyk sposób znalazł prosty
I się krakowskiego gada pozbył!

Jedźmy zatem do Warszawy,
Tam czekają nowe sprawy.
Bazyliszek tam grasuje,
Warszawa ratunku potrzebuje!”

Tymi oto słowami, Zenona Choderny-Loew – choreograf i kierownik Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ powitała licznie przybyłą publiczność, w teatrze TIP w Darmstadt rozpoczynając ponad godzinną inscenizację słowno-muzyczną „O warszawskim Bazyliszku”.

Dwujęzyczna narracja, ciekawy scenariusz, starannie dobrany lokal, barwne dekoracje, stroje, kostiumy oraz liczne efekty świetlne i dźwiękowe wprowadziły nas w klimat starej Warszawy, w której dawno, dawno temu, w lochach kamienicy na Krzywym Kole, żył straszny potwór Bazyliszek. Ruszyliśmy zatem pociągiem z Krakowa do Warszawy, a tam spotkaliśmy warszawskiego kataryniarza, garncarki, szewca i dzieci majstra Blaszki – przy akompaniamencie zespołowej kapeli wspólnie z publicznością nauczyliśmy się piosenki o kataryniarzu. Ten z kolei zachęcił nas do tańców: polki warszawskiej - w wykonaniu najpierw dzieci , a potem dorosłych oraz warszawskiego tanga podwórkowego.

W niedzielne popołudnie połączyliśmy elementy zabawy z edukacją poprzez prezentacje polskich tańców i strojów narodowych – grupa dorosłych zaprezentowała poloneza, mazura oraz walca wiedeńskiego w strojach stylizowanych, na te z okresu Księstwa Warszawskiego.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na dwujęzyczność prezentowanych treści oraz uniwersalizm polskich legend - podobnie jak przed rokiem Smok Wawelski, tym razem również Bazyliszek pokonany został nie przemocą lecz sposobem.

Całości dopełnił konkurs wiedzy dla dzieci w formie krzyżówki- pośród poprawnych odpowiedzi rozlosowaliśmy nagrody: dwujęzyczne książeczki o Bazyliszku Wydawnictwa Astra oraz gadżety przekazane nam przez Prezydenta Miasta Płocka. Projekt został bowiem objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka - miasta partnerskiego Darmstadt - pana Andrzeja Nowakowskiego.

Projekt zrealizowany został we współpracy z redaktorem Eligiuszem Plichtą z polskiej sekcji Radia Darmstadt, który poprzez swoją zaangażowaną moderację zachęcił publiczność do aktywnego uczestnictwa.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu 27 osób – dzieci i dorosłych z Zespołu POLONEZ oraz licznym, przychylnym Zespołowi POLONEZ osobom i instytucjom, znów udało się nam wspólnie zorganizować i zaprezentować cos oryginalnego, leczącego w sobie słowo, taniec, śpiew i polską muzykę na żywo oraz połączyć pokolenia. Projekt został zrealizowany dzięki społecznej pracy członków Zespołu POLONEZ, ofiarności licznych darczyńców oraz współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękując za okazaną pomoc w realizacji projektu zapraszamy do obejrzenia kliku zdjęć.

Osoby o zainteresowaniach i uzdolnieniach taneczno-wokalno-muzycznych chcące dołączyć do zespołu, zapraszamy na próby odbywające się co środę w Offenbach od godz. 18:00 przy Berliner Str. 274 oraz co piątek w Darmstadt-Kranichstein od godz. 18:00 przy Jägertorstr. 179.

Zachęcamy również do finansowego wsparcia Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt poprzez przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz Zespołu POLONEZ zarejestrowanego w Niemczech jako Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej pod nazwą „Polnische Folkloregruppe POLONEZ” e.V. – jednocześnie informujemy, że darowizny na rzecz Zespołu POLONEZ uprawniają darczyńców do odpisów podatkowych – zmniejszają tym samym kwotę płaconego podatku dochodowego, a Zespołowi umożliwiają finansowanie dalszej działalności kulturalnej i oświatowej.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Zdjęcia: Daniel B.Lechowski
oraz Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.
 
Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ dziękuje za wsparcie projektu inscenizacji teatralnej na podstawie polskich legend oraz tańców i przyśpiewek ludowych:

  
  
     polecamy również:

Inscenizacja teatralna na podstawie legendy 'O smoku wawelskim'
 
Inscenizacja teatralna dla dzieci na podstawie legendy "O Smoku Wawelskim" oraz tańców i przyśpiewek ludowych.