auf Deutsch                  


Stowarzyszenie użyteczności publicznej ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.’ z siedzibą w Offenbach nad Menem w Niemczech jest odrębnym podmiotem prawnym i członkiem stowarzyszenia ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.’ z siedzibą w Darmstadt i wraz z innymi podmiotami współtworzy Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ z siedzibą w Darmstadt.

Cele statutowe stowarzyszenia to upowszechnianie języka polskiego, polskiej kultury i folkloru. Cele te są realizowane w szczególności poprzez edukację taneczną dzieci, młodzieży i dorosłych, szerzenie języka polskiego, polskiego tańca ludowego oraz polskich pieśni i muzyki ludowej w formie występów podczas festynów i spotkań międzynarodowych.

Stowarzyszenie ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.’ oganizuje w Offenbach nad Menem próby taneczno-wokalne zespołu POLONEZ oraz projekty przy Polskiej Misji Katolickiej Offenbach.

Prosimy o wsparcie finansowe naszej działalności poprzez wpłaty darowizn na konto bankowe stowarzyszenia. Kwota darowizny może zostać odliczona przez Darczyńcę od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu z niemieckim urzędem finansowym podatku dochodowego.

Stowarzyszenie:   Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.
Nazwa banku:   Sparkasse Offenbach
BIC-/SWIFT-Code:   HLEADEF1OFF
IBAN-Numer:   DE26 5055 0020 0000 59420 98

Kwota darowizny może zostać odliczona przez Darczyńcę od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu z niemieckim urzędem finansowym podatku dochodowego, a dzięki Państwa ofiarności zespół POLONEZ będzie miał możliwość zaśpiewania i zatańczenia dla wszystkich miłośników polskiego folkloru występując w pięknych polskich strojach ludowych.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!


 


 
Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.