auf Deutsch                  


Stowarzyszenie użyteczności publicznej pod nazwą ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.’ reprezentuje przewodniczący zarządu .

Adres do korespondencji:
Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.
Berliner Str. 274, 63067 Offenbach nad Menem

Telefon: +49 151-46 721 778
E-Mail: infopolonez-offenbach.de